Berättelser om kyrkor
startsida / om kyrkoguiden / kontakt

OM SMEDBERG PRODUKTION AB
(OBS: Sidan öppnar i nytt fönster)


Kyrkorna är en viktig del av vårt gemensamma kulturarv. De är oftast de äldsta byggnaderna i landskapet och var också länge en central och viktig del av livet för befolkningen på orten.

I en regeringsproposition från 1996 beskrivs hur viktigt det är att visa upp kulturarvet. Detta för att det inte ska kunna missbrukas i rasistiska sammanhang. I propositionen uttrycks: ”Enstaka grupper i samhället skall inte kunna lägga beslag på det kulturarv som tillhör oss alla.”
Man anser att det kyrkliga kulturarvet har en stor betydelse för att man ska förstå vad Sverige är och vilken betydelse Sverige har som europeisk nation.

Så kallad ”kyrkoturism” är ett växande fenomen. Redan för mer än 10 år sedan gjorde Svenska kyrkan en undersökning som då visade att 36 % av svenskarna varje år besöker en kyrka i egenskap av turist.
Det är dock svårt att ge någon fullständigt rättvisande statistik, eftersom en ansenlig del av besöken sker då det inte pågår en gudstjänst eller annan organiserad verksamhet.
Många av dessa besökare möts också av en stängt och låst kyrka. Filmer men även audioguider är ett sätt att nå ut med information om kyrkan och dess historia även under de tider kyrkan är stängd eller obemannad.
Många ”turistar” också hemma framför sin dator och då är film med en berättarröst som guidar ett utmärkt sätt att informera om kyrkan och dess historia.

På dessa sidor kommer jag att presentera kulturhistoriska fakta om svenska kyrkor eller kyrkplatser.

Guiderna finns som filmer eller audioguider.

Guiderna kan med fördel avlyssnas med mobiltelefonen när man besöker kyrkan.
Man når guiderna via en QR-kod. Genom denna kommer man till en webbsida som är anpassad för smartphones.

Sidan kyrkoguiden.se ägs av Lunds stift, som även äger sidan kyrkoguiderlundsstift.se